011 33 23 03
Kunstlaan 8 b2 - Hasselt

Wortelkanaalbehandeling

Wortelkanaalbehandelingen zijn technisch moeilijke en tijdrovende behandelingen, die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Voor de gecompliceerdere behandelingen zal uw tandarts u dan ook verwijzen naar de tandarts-endodontoloog.​

voor de patient voor de verwijzer

Endodontologie Hasselt

De Praktijk voor Endodontologie Hasselt is een verwijspraktijk voor endodontologie, opgestart in januari 2013 door Tandarts Rafaël Michiels. Als patiënt kan je hier terecht komen als je door je eigen tandarts wordt doorverwezen voor een wortelkanaalbehandeling. Algemene behandelingen zoals preventieve controles, tandsteenverwijdering en het vervaardigen van gebitten, vallen niet onder het takenpakket van de endodontoloog. Hiervoor kan u steeds terecht bij uw eigen tandarts.